FingerKeeper - מגן אצבעות לדלת

מגן אצבעות הוא מוצר נדרש בכל מבנה / מוסד ציבורי
ומוצר חובה בכל מוסד חינוכי עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך

למה מגן אצבעות לדלת

 • הילכדות אצבעות בין הדלת למשקוף יכולה לגרום לפציעה חמורה ואף לקטיעה.
 • מותקן באזור חיבור הדלת למשקו משני צדדיו ומונע הילכדות של אצבעות.
 • משמש גם כבלם בעת טריקת דלת בחוזקה.
 • מהווה חלק מהרשימה המנחה לעריכת מבדק בבתי ספר, גני ילדים ופנימיות
 • תקן ת"י 6185 דצמבר 2013 "מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה".

למה מגן אצבעות לדלת FingerKeeper

 • נבדק ב-2015 ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י 6185 וS
 • נבדק ב 100,000 מחזורים של פתיחות וסגירות במכון התקנים
 • בלאי נמוך
 • נוחות מירבית בהתקנה ותפעול
 • דגש מיוחד על אסתטיקה בכדי שלא לפגום במראה הכללי של הדלת.
 • טקסטורת פסים ייחודית
 • מגוון צבעים להתאמה מיטבית לצבעי הדלת.